Wpływ emocji jest idealnie zbieżny z działaniem innych elementów układów ciała i zarazem je uzupełnia:

  • tak jak układ immunologiczny, emocje chronią organizm przed zewnętrznymi zagrożeniami;
  • tak jak układy nerwowy i hormonalny, pozwalają one zaspokajać niezbędne pragnienia i potrzeby;
  • oraz jak wszystkie te systemy razem, uczestniczą w utrzymywaniu i naprawianiu środowiska wewnętrznego.

Emocje – strach, gniew, miłość – są równie niezbędne dla przetrwania organizmu jak impulsy nerwowe, komórki odpornościowe czy aktywność hormonalna.

Kompetencja emocjonalna wymaga:

  • Zdolności do odczuwania emocji, która pozwala na uświadomienie sobie przeżywanego stresu.
  • Zdolności do skutecznego wyrażania emocji, a tym samym do zaspokajania własnych potrzeb i utrzymywania integralności granic emocjonalnych.
  • Umiejętności znajdowania różnic pomiędzy tymi reakcjami psychicznymi, które są adekwatne do zaistniałej sytuacji, a tymi, które odzwierciedlają jakąś zaszłość. To, czego chcemy i czego wymagamy od świata, powinno odpowiadać naszym obecnym dążeniom, nie zaś nieuświadomionym, niezaspoko- jonym potrzebom z dzieciństwa.

Gdy granice między przeszłością a teraźniejszością się zacierają, dostrzegamy stratę lub jej groźbę tam, gdzie wcale jej nie ma.

  • Świadomości realnych potrzeb, które wymagają zaspokojenia, a nie tłumienia w celu zdobycia cudzej akceptacji bądź aprobaty.

Stres pojawia się w sytuacji, gdy warunki te nie są spełnione, i prowadzi do zaburzeń homeostazy, których przewlekłość skutkuje chorobą.

Podczas zajęć jogi, ćwiczymy umiejętność odczuwania swojego ciała, bodźców przechodzących przez niego i emocji związanych z danym ruchem. Będąc świadomie obecni przy swoim ciele i oddechu, uczymy się rozpoznać emocje, ich kształt i granice, reakcje ciała wiązane z nimi i także bezpieczne sposoby ich obserwacji. Uczmy się także jak obchodzić się z nimi bezpiecznie, bez uciekania, ale również bez nadmiernego przywiązania.
Tak, to jest proces, który może potrwać latami. Ale działa i pomaga.
Jeśli chcesz się nauczyć, jak korzystać z technik jogi żeby mieć świadomość własnych emocji i w zdrowy sposób je zaspokajać, zapraszam na warsztaty i wyjazdy z jogą. Wszystkie informacje w linkach poniżej. 
* cytuję tutaj z książki autorstwa Gabora Mate „Kiedy Ciało mów Nie”
_______________
WARSZTATY I WYJAZDY Z JOGĄ W 2024
Do zobaczenia na matach,
Rosela

Author Rosela